AKTUALNOŚCI

Jedyne szkolenie na rynku polskim wyspecjalizowanym profilu pod kątem zarządzania aktywami uwzględniające know-how agencji ratingowych oraz spółek oceniających standardy corporate governance.

 

 

 

czytaj całość »

cgss governance risk management

SERWIS ONLINE

Serwis informacyjno-analitycznych stanowi kontynuację badań podstawowych dr hab. Oskar Kowalewskiego, profesora Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i Akademii Finansów i Biznesu Vistula, nad nadzorem korporacyjnym w spółkach giełdowych notowanych na GPW w Warszawie.

RISK MANAGEMENT

Możliwość zidentyfikowania ryzyka w obszarze ładu korporacyjnego jest absolutnie kluczową kwestią z punktu widzenia akcjonariuszy oraz inwestorów. Stworzone przez CGSS serwis informacyjno-analityczny ma za zadanie pomóc inwestorom zidentyfikować potencjalne ryzyko w ich portfelu, jak również na bieżąco je monitorować, gdy już dojdzie do inwestycji. 
czytaj całość»

JEDYNA USŁUGA W TEJ CZĘŚCI ŚWIATA

Podstawowym produktem CGSS jest pierwszy w kraju serwis informacyjno-analityczny, który zawiera informacje analityczne o poziomie ładu korporacyjnego (corporate governance) w spółkach giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
czytaj całość»

GLOBALNE STANDARDY, LOKALNE EKSPERTYZY

Oferowany przez Corporate Governance Shareholder Services serwis oparty jest na spójnej metodyce łączącej globalne standardy z lokalnymi uwarunkowaniami, pozwalają na identyfikację ryzyka związanego z nadzorem właścicielskim oraz jego bieżący monitoring.